Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển

Công ty Cổ phần An Toàn – Sức Khỏe – Môi Trường Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc tới Quý Anh/chị sức khỏe và gặp nhiều thành công!
Công ty Cổ phần An Toàn – Sức Khỏe – Môi Trường Việt Nam thành lập với chức năng hoạt động chính là cung cấp các dịch vụ về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động của Công ty được triển khai trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam với các dịch vụ : Huấn luyện và phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, Kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

Ngày 18 tháng 05 năm 2023 Công ty Cổ phần An Toàn – Sức Khỏe – Môi Trường Việt Nam nhận quyết định số 649/QĐ-ATLĐ về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Cùng ngày Cục an toàn lao động đã cấp giấy chứng nhận Đủ điều kiện hoạt động huấn luyện Được cấp chứng chỉ huấn luyện số 11/2023/GCN. Theo đó chúng tôi có đầy đủ chức năng tổ chức huấn luyện an toàn lao động – vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần An Toàn – Sức Khỏe – Môi Trường Việt Nam là đơn vị được Cục An Toàn Lao Động, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội chỉ định thực hiện việc huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quyết định số 11 /2023/GCN về việc:

Đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho nhóm 1,2,4, 5 và 6 theo quy định tại nghị định 44/2016/NĐ-CP, ngày 15 tháng 05 năm 2016 của chính phủ & nghị định 140/2018/NĐ-CP, ngày 08 tháng 10 năm 2018 của chính phủ.

Đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho nhóm 3 quy định tại thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 08 năm 2020 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội gồm:

Mục I phụ lục Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 08 năm 2020 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội gồm: Thiết bị nâng, thiết bị áp lực.

Các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc mục 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 quy định tại phụ lục của Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 08 năm 2020 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội

Công ty Cổ phần An Toàn – Sức Khỏe – Môi Trường Việt Nam Cam kết nếu được Quý khách hàng lựa chọn để hợp tác đào tạo, huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động, chúng tôi sẽ làm hết sức mình với lương tâm và đạo đức nghề nghiệp.Với trình độ chuyên môn đạt tiêu chuẩn theo quy định, chúng tôi phấn đấu làm thật tốt công tác đào tạo, huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động để có tín nhiệm và chất lượng với khách hàng, có uy tín với các cơ quan quản lý nhà nước.